qrip vastgoedoplossingen

Qrip ziet in de vastgoedsector de concurrentiekracht verschuiven van individuele organisaties naar innovatieve samenwerkingen tussen bedrijven en consumenten en tussen bedrijven onderling. Het gaat hierbij het bieden van optimale klantwaarde door het bieden van het juiste programma, faciliteiten en bijbehorend vastgoed. De juiste inzet van informatiemanagement en innovatieve samenwerkingsvormen is hierbij een belangrijk instrument voor laagdrempelige interactie tussen klant en leverancier, sturing op exploitatie en snelle bouwtijd. Ook maakt technologie nieuwe oplossingen mogelijk die de kwaliteit van vastgoed verhoogt en de bouw- en exploitatiekosten verlaagt.

bestaand vastgoed

Sturen op de levenscycluskosten van het gebouw en gebruik makend van BIM en innovatieve samenwerkingsvormen zorgt qrip voor control en goede resultaten van het project

nieuwbouw

In alles wat qrip doet wordt de behoeften van de eigenaar en de gebruiker in de gehele vastgoedcyclus als uitgangspunt genomen. Onze klanten zijn door onze werkwijze, kennis en tools in staat onderbouwd sturing te geven aan het gebruik, het bezit en de waarde van vastgoed. Dit noemen wij vastgoedsturing. Ons uitgangspunt is simpel te beginnen en het simpel te houden.

gebied

gebouw

gebruik

qrip vastgoedoplossingen
Bart Meijer
06-23887945
b.meijer@qrip.nl

Bart Meijer

Bart Meijer

eigenaar

qrip, vastgoedoplossingen

Stuur mij een bericht