Bart Meijer

Sinds 2016 ben ik eigenaar van Qrip, werkend aan vastgoedopgaven in zorg, onderwijs en voor woningcorporaties. Advies en projectondersteuning voor vastgoed eigenaren, adviseurs en aannemers. 

Als teamplayer met een helicopterview bied ik concreet toepasbare oplossingen voor iedere vastgoedvraag.

podcastlinkedin

KERNWAARDEN

Vormgeven van het project en optimaliseren van de processen staat centraal, prestatiegericht met oog voor duurzaamheid.

Gebruik makend van eenvoudig toe te passen digitale tools (digitale legodoos, validatie- en vertificatietool, document management systeem).

Inzicht verschaffen in stappen en gevolgen, risico’s en kansen voor de klant en haar stakeholders.

Bespreekbaar maken van individuele doelstellingen, problemen en het aandragen van oplossingen hiervoor.

De integrale manier van werken is toepasbaar op alle fasen van initiatief tot oplevering, inclusief onderhoud voor nieuwbouw en renovatie.

Bart Meijer
06-23887945
info@qrip.nl

Bart Meijer

Bart Meijer

eigenaar