Qrip Vastgoed BV
Privacy Verklaring

Voor je ligt de privacy verklaring van Qrip Vastgoed BV. Ons website-adres is: https://qrip.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegeven om wordt gegaan die worden verzameld door Qrip Vastgoed BV.

00 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bart Meijer, Qrip Vastgoed BV

01 Qrip Vastgoed BV

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Qrip Vastgoed BV. Qrip Vastgoed BV is een eenmansbedrijf van Bart Meijer. Mijn bedrijf richt zich op advies op het gebied van de ontwikkelling, huisvesting, onderhoud en energie van onderwijs, zorg, wonen en bedrijven.

Er zijn situaties waarin jouw gegeven door Qrip Vastgoed BV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegeven kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Qrip Vastgoed BV, neem dan gerust contact op!

info@qrip.nl, 06 23 88 79 450

Qrip Vastgoed BV is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Bart Meijer.

02 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Qrip Vastgoed BV. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Qrip Vastgoed BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van VersGemerkt. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Qrip Vastgoed BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analitics
  De website van Qrip Vastgoed BV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te brengen met potentiële relaties en / of opdrachtnemers.

03 Ontvangers

De gegevens die Qrip Vastgoed BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mail chimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet
De website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de website van Qrip Vastgoed BV zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

03 Microsoft
De e-mail van Qrip Vastgoed BV wordt gehost bij Microsoft. Als jij vragen stelt of contact opneemt via de formulieren of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, audio, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

04 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Qrip Vastgoed BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@qrip.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Qrip Vastgoed BV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Qrip Vastgoed BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Qrip Vastgoed BV. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Qrip Vastgoed BV prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Qrip Vastgoed BV (www.qrip.nl) ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06 Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Qrip Vastgoed BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Qrip Vastgoed BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Qrip Vastgoed BV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Qrip Vastgoed BV opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Qrip Vastgoed BV al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Qrip Vastgoed BV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Qrip Vastgoed BV niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Qrip Vastgoed BV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@qrip.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

07. Plichten

Qrip Vastgoed BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Qrip Vastgoed BV via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Qrip Vastgoed BV de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Qrip Vastgoed BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Qrip Vastgoed BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Qrip Vastgoed BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Qrip Vastgoed BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
info@qrip.nl
Granpre Molierestraat 8 | 3822 EV | Amersfoort Btw. Nr. NL855647504B01 | KVK Nr. 64391469