In aflevering 5 van mijn podcast ‘Bart’s Perfecte Plek’ ga ik in gesprek met Paul Bos van Root BV. Root BV houdt zich voor een belangrijk deel bezig met de gebouw engineering voor aannemers. Hierbij gebruiken zij BIM bij al hun projecten. BIM wordt in Nederland vertaald als Bouw Informatie Model of (Ge)bouw Informatie Management. De afkorting komt oorspronkelijk uit het engels en staat voor Building Information Modelling. Een goede vertaling in het Nederlands blijkt lastig.

Paul legt uit dat het 3D model of geometrisch model vaak wordt gezien als het BIM model terwijl dit eigenlijk een klein onderdeel is van het geheel. Het gaat om de data architectuur waarvan de geometrische data en visualisatie een klein onderdeel is. Op dit moment zijn we vooral gericht op een document gedreven proces (industrie) en gebruiken we documenten voor onze sturing en besluitvorming. BIM kan helpen om van een document gestuurde aanpak naar een data gestuurd aanpak te transformeren.

Een goed voorbeeld is de wijze waarop Root BV samen met Rijksvastgoedbedrijf en PelserHartman het Binnenhof volledig in 3D in beeld heeft gebracht. Root BV heeft hierover een super coole film geplaatst op hun site. Het Binnenhof in 3D zien is natuurlijk super gaaf, maar wat heb je hieraan? Dit model kan helpen bij de verbouwing en veranderingen aan het Binnenhof. Hiermee kun je virtuele berekeningen maken die inzicht geven wat verbouwingen betekenen voor bijvoorbeeld het binnenklimaat, beveiliging en welke kosten dit met zich meeneemt. Maar daarnaast kan de data die gekoppeld wordt aan dit model het ook eenvoudiger maken om in de toekomst informatie terug te halen over de verbouwing: “wat voor materialen hebben we gebruikt en welke vraag hebben we hiermee beantwoord?”.

Stel je voor dat we na hadden gedacht over de architectuur van data bij het ontwerpen van gebouwen en niet pas als het gebouw er staat, zoals bij het Binnenhof, dan zouden beslissingen met veel minder energie en (faal)kosten genomen kunnen worden gedurende de gehele levensduur van huisvesting. Dit zou dan wel moeten betekenen dat we niet alleen data verzamelen die de bouwers nodig hebben om het gebouw neer te zetten, maar ook data die van belang is bij het gebruik, exploitatie en onderhoud. Dus architectuur gaat dan niet alleen over de technische uitwerking van de huisvesting, maar ook over de architectuur van alle benodigde gebruikers informatie.

Voor gebruikers / eigenaren van vastgoed wordt er gesproken over een ILS, een zogenaamde Informatie Leverings Specificatie. Deze ILS kan dan worden neergelegd bij de partijen die de huisvesting ontwerpen en uitvoeren. Meerdere partijen zijn aan de slag met een ILS en krijgen hiermee inzicht in hun informatiebehoefte en het tekort aan informatie dat er nu al is. Daarbij zie je wel dat de bouwwereld een versnipperde wereld is waar iedereen op zijn eilandje het wiel vaak aan het uitvinden is. Paul ziet wel dat het steeds beter gaat en dat we steeds meer toe gaan naar open standaarden. Niet een wereld waar iedereen zijn ‘ eigen stekkertje’ heeft, maar iedereen een gezamenlijke standaard.

Helaas is er nog geen interface die alle informatie aan elkaar verbindt waardoor we de meerwaarde van data architectuur direct kunnen zien en valt het nu niet mee om het licht aan het einde van de tunnel te zien. Nu wordt er vaak met praktische voorbeelden gewerkt om de meerwaarde van data architectuur te laten zien. Zoals het voorbeeld om met goed inzicht in het totale bezit je de conclusie kan trekken al jaren teveel belasting te betalen of te weinig huurinkomsten te ontvangen. Als we de huisvesting beter in data weten te vertalen wordt het steeds makkelijker om benodigde data te koppelen en hiermee uiteindelijk van een documenten gestuurde aanpak naar data gestuurde aanpak te groeien. Het grappige is wel dat data dan kan leiden tot (beslis) documenten (op papier of virtueel) en niet (zoals nu vaak) de documenten die ontrafeld moeten worden tot data. Snapt u het nog?